De mars voor de wetenschap

Wie zin had kon op 22 april een paar rondjes lopen om de vijver op het Museumplein. Meer mars was er niet. Maar de sprekers op het podium en de ludieke teksten op de protestborden maakten, dat deze manifestatie toch het nodige in haar mars had. Bekijk de foto’s.