pjjmk20150702-0005

 

Mijn kijk op mensen en natuur.

Paul Koene